Šácha TRADE - balená pramenitá voda a nápojové automaty

Logo Šácha TRADE
Banner dotek svěžesti
Hlavní menu
Aktuality
Hlavní menu
O společnosti
Hlavní menu
Pitný režim
Hlavní menu
Přístroje
Hlavní menu
Servis
Hlavní menu
Pro restaurace
Hlavní menu
GSM alarmový systém
Hlavní menu
Kontakt
Pitný režim
Pitný režim Pitný režim Pitný režim Pitný režim Pitný režim Pitný režim
Voda

Kde je voda, tam je i život.
Voda je pro lidský život nezbytná. Bez jídla je možné přežívat i týdny, zatímco bez vody nastává b
ěhem několika málo dnů smrt.

Voda tvoří asi 75 % našeho t
ěla. Je součástí všech jeho buněk, tělesných tkání i krve. Tělo si nevytváří vodní rezervy, proto musí být ztráty denně doplňovány. Nedostatek vody se projeví suchostí sliznic, únavností, malátností, spavostí, poruchou koordinace chůze a pohybů, snížením kožního napětí, zrychlením pulzu, poklesem krevního tlaku. U dětí - školáků často pozorujeme bolesti hlavy zaviněné napětím, stresem a nedostatkem pití.
Funkce vody v organismu:
- jako základ t
ělesných tekutin transportuje živiny po celém těle
- působí jako rozpoušt
ědlo pro kyslík a oxid uhlíku v krvi
- je nosičem enzymů trávicího systému
  (ve slinách, žaludeční šťáv
ě, žluči atd.)
- odvádí odpadní produkty z t
ěla
- pomáhá při termoregulaci (např. pocením)

Voda je z t
ěla odváděna čtyřmi způsoby: močí, stolicí, vydechováním a pocením (pátým způsobem je kojení). Práce a pohyb v horku vedou k velkým ztrátám tekutin a minerálů pocením, kdy ztrácíme za hodinu i několik litrů vody, a proto musíme dopravit odpovídající množství tekutin a iontů okamžitě do těla zpět. Do organismu je voda přiváděna pitím tekutin, příjmem potravin a malá část vzniká přímo v těle při metabolických pochodech. Nedostatek vody vyvolává pocit žízně. Ta je zprostředkována reflexně z tzv.centra žízně (umístěného v podvěsku mozkovém) jako reakce na změny v chemických a fyzikálních parametrech tělesných tekutin, především krve a mozkomíšního moku; jedná se zde o zvýšení hustoty tekutin. Toto centrum je úzce spjato s ledvinami. Tudy protékají tekutiny a nastává-li zmíněné zahuštění, tj. koncentrace vylučované vody, snaží se pak ledviny zachránit pro organismus co nejvíce vody, ale tím také zadrží uvnitř těla látky pro tělo škodlivé - toxické. Vodní bilanci kontroluje hormon podvěsku mozkového (adiuretický hormon), dále aldosteron kůry nadledvinek, hormony dřeně nadledvinek a hormony štítné žlázy. Příjem vody se musí vyrovnat výdeji. Společně s vodou se do těla dostávají i minerály, vitaminy, enzymy apod.

Příjem tekutin je do jisté míry ovlivn
ěn vlastními i obecnými zvyklostmi (např. česká dětská populace má tradičně nedostatečný pitný režim, nejen co do množství a frekvence, ale i co do kvality nápojů). Při konzumaci příliš horkých nebo příliš ledových nápojů dochází k překrvení hltanu, což je vnímáno zcela paradoxně jako signál k novému pocitu žízně.

Objem
Ve form
ě nápojů má dítě denně vypít 1.5 až 2 litry tekutin, dospělý člověk dvojnásob (podle zdrojů Ústavu preventivního lékařství lékařské fakulty Masarykovy univerzity), přičemž u dítěte je potřeba pít naléhavější, než se jeví u dospělých. Stálý přísun čisté vody je pro normální život nesmírně důležitý.
MUDr. P. Šácha, Symbinatur

Pitný režim