Šácha TRADE - balená pramenitá voda a nápojové automaty

Logo Šácha TRADE
Banner dotek svěžesti
Hlavní menu
Aktuality
Hlavní menu
O společnosti
Hlavní menu
Aktivní plocha stránky
Hlavní menu
Pitný režim
Hlavní menu
Přistroje
Servis
Hlavní menu
Pro restaurace
Hlavní menu
GSM alarmový systém
Hlavní menu
Kontakt
Hlavní menu
Aktivní plocha stránky
Podkategorie - servis
Podkategorie - sanitace
Podkategorie - zásobování
Podkategorie - dodání nového aquabaru
Podkategorie - skladování a expedice
Podkategorie - umístěné aquabary
Podkategorie - manipulace
Podkategorie - sponzorované akce
Podkategorie - partneři
Menu podkategorie
Hlavní menu
Aktivní plocha stránky
Sanitace

Sanitací rozumíme:
- vyčištění a dezinfekci vnitřních vodních cest, kudy voda protéká při stáčení
- zachování mikrobiologické čistoty a stability stáčené vody
- odvápnění potrubí, jímž voda protéká
Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů.
Mezi nejdůležitější patří:
kvalita dodávané vody
kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
čistitelnost (sanitace) přístroje
umístění přístroje na vhodném místě
správné používání přístroje
správný způsob údržby přístroje
servis firmou s originálními díly
čerstvost vody a její uskladnění

Sanitace se provádí na místě, kde je výdejník umístěn, nebo při silnějším znečištění (a to jak vnitřním, tak vnějším) se tento servisní úkon řeší odvozem do zázemí firmy k důkladnému, časově náročnějšímu pročištění.
Příklad: Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, stojí blízko tepelných zdrojů, ve vlhku nebo tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky, je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, jež do styku s vodou přicházejí. Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť a problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou.

Sanitací se zbavíme prachu, vodního kamene, bakterií a jiných nečistot a získáme opět hygienicky čistý přístroj. Předejdeme tím všelijakým příchutím stáčené vody, které by mohla voda ze znečistěného přístroje natáhnout.